JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S.

Platnéřská 2
110 00 Praha 1
Tel. +420 272 760 667
Fax. +420 224 240 578
e-mail: alice.bartkova@roedl.com

člen české společnosti pro dopravní právo