PUBLIKACE, PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S. publikuje články zejména se zaměřením na problematiku tzv. dopravního práva v Bulletinu advokacie, Transportmagazínu a Bulletinu České společnosti pro dopravní právo. Konkrétně se jedná např. o následující příspěvky:

  1. Založení České společnosti pro dopravní právo (Bulletin advokacie č. 8/2001)
  2. K smluvní limitaci náhrady škody ve vztazích z přepravní smlouvy dle obchodního zákoníku (Bulletin advokacie č. 11-12/2006)
  3. K odpovědnosti zasílatele za škodu na zásilce ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR (Bulletin advokacie č. 11/2008)

Je externí spolupracovnicí Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, kde přednáší k problematice tzv. dopravního práva a právní úpravy podpory využívání obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny.

V roce 2005 přednášela na téma Právní úprava podpory využívání obnovitelných zdrojů
energie v České republice v rámci konference "Enviromentaly friendly energy production in
PHARE - Countries - Solar Energie" v Praze.

Dále přednáší v rámci seminářů pořádaných Mezinárodní obchodní komorou v Praze a
Českou společností pro dopravní právo na téma tzv. dopravního práva.

6.10.2009 přednášela v rámci konference DVZ v Hamburku na téma Právní problémy související se smlouvou o přepravě v České republice a s Českou republikou (Rechtliche Probleme bei Transportaufträgen in und mit Tschechien)

člen české společnosti pro dopravní právo